..o ideji

Neki od naših klijenata dozvolili su nam da javno podelimo IP adrese koje su naši bezbednosni sistemi detektovali na serverima u raznim zlonamernim procesima.

Ovde ne možete pronaći podatke u kakve malverzne procese je IP adresa bila uključena.

Stoga.. preporučujemo da listu adresa samo prekopirate u neki ban/blok servis svog sajta i u krevet legnete bar 1 bit sigurniji  Svesni smo da je neki broj IP adresa dinamički promenjen i da ovog momenta može biti korišćen od strane običnog "korisnika", ali i dalje, adresa koja je jednom korišćena zlonamerno je za nas zlonamerna, dok se ne dokaže suprotno :)

.. bolje sprečiti nego lečiti